Традиционни български сувенири$украсени с резба или рисунка$на възрожденски къщи или църкви$ (комбинация пирограф-акварел)*$$$ *Възможна изработка по мотив на клиента